පරිසර දුෂණය
November 22, 2016 04:57 pm
957
පරිසරය යනු ග්‍රීක භාෂාවෙන් පරිසරය දසන ලෙස හදුන්වයි. එහි අර්ථය තමා ජිවත් වන වටපිටාව වන අතර එමගින් අන්තර් සමිබන්ධතාවයක් පෙන්වයි . 
ඔවුන්ගේ පැවැත්ම කෙරෙහි දායක වන භෙෘතික රසායනික හා ජෛවීය එහි ඇතුලත්ය.

පරිසරය යහපත් කාරුණික වන තරමටම මිනිසාට මානුෂිය වශයෙන් යහපැවැත්මක් ගොඩනගාගත හැකිය.
පරිසරයෙන් මිනිසාට ලැඛෙන සේවාව අමිලය. එය ප්‍රධාන කොටස් 02කි.

        01. ජිව සහයක සේවා ජලය වාතය හිරු එළිය 
        02. ආර්ථීක සහයක සේවා

පරිසර දුෂණය

කිසියමි පරිසරයක ස්වභාවය වෙනස් කරන දව්‍යක් හෝ කි්‍රයාවලියක් හෝ ඒ පරිසරයට එක් කිරිම පරිසර දුෂණය වේ.

ප්‍රධාන වශයෙන් පරිසර දුෂණය සිදුවන මාර්ග 02කි.
 
01. පරිසරයේ වෙනසක් මිනිස් ජිවිතයේ ගුණිත්මක තත්වයට අහිතකර ලෙස බලපෑම. 
02. සතුන් ශාඛ කර්මාන්ත සංස්කෘතික සෙෘන්දර්යාත්මක වස්තු ආදියට සිදුවන බලපෑම.

පරිසරයට අවශ්‍යද අතිරික්තවද නිපදවීමෙන්ප්‍රයෝජනයට ගෙන ඉවත ලිමෙන් දුෂණය ඇතිෙවි. 
         
පරිසර දුෂණය වර්ග කිරිම.
කාර්මික දුෂණය 
වායු දුෂණය 
ශබ්ද දුෂණය 
න්‍යෂ්ඨික දුෂණය 
ජල දුෂණය 
වෙරළ දුෂණය 
ආහාර දුෂණය 
පස දුෂණය වීම.
 

කාර්මික දුෂණය
කාර්මික විප්ලවය නිසා ඇතිවිය. මුලින් ම බ්‍රිතාන්‍ය, ප්‍රංශය,ඇමරිකාව වෙනි රට වල සිදු විය. ප්‍රාථමික කාර්මික දූෂණය හා ද්විතියික කාර්මික දූෂණය යනුවෙන් ද මෙය බෙදා වෙන් කල හැක.

වායු දුෂණය.
මිනිස් වර්ගයාට දැඩි බලපෑමක් කරමින් වාහන,ගුවන් යානා,අභ්‍යවකාශ යානා, කර්මාන්ත ශාලා ආදියෙන් පිටවන අහිතකර විෂ වායු, වායුගෝලයට එක් වීමයි. 

ශබ්ද දුෂණය
ජනාකීර්ණ ප්‍රදේශ, කාර්මික ප්‍රදේශ, ගුවන් තොටුපළවල් ආදීයෙන් නැගෙන අධික ශබ්දය නිසා ඇතිවන දුෂණයයි. 

න්‍යෂ්ටික දුෂණය
මෙය වායු දුෂණයට සම්බන්ධ වුවද එහි වැදගත්කම හා සිදුවන විනාශයන් ප්‍රමාණය සලකා වෙනම නම් කරන ලදී. (හිරෝෂිමා/නාගසාකි නගර වලට දැමු පරමාණු බෝම්බ.) 

ජල දුෂණය
කාර්මික ක්‍රියාවන් හේතුවෙන් , කෘෂිකාර්මික ක්‍රියා හේතුවෙන් , නාගරීකරණය ආදියෙන් ජල දුෂණය සිදුවේ.

වෙරළ දුෂණය
මුහුදේ ගමන් කරන නැව්, යාත්‍රා හා විවිධ අපද්‍රව්‍ය වෙරළට එක්වීමෙන් ඇති කරන හානිය.
  
ආහාර දුෂණය
විශාල අතිරික්ත ප්‍රමාණයකින් ආහාර පරිසරයට එක් කිරීමෙන් ඇතිවන හානියයි.

පස දුෂණය වීම.
මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් පසට සිදුවන හානියයි. 
  
පරිසරය විවිධ වු පරිසර පද්ධතින්ගෙන් පිරි පවති. නමුත් මිනිසාගේ දැනුවත් කම නොදැනුවත්කම ආර්මාර්ථ කාමිත්වය හේතු කොටගෙන පරිසරයට සිදුවන අහිතකර බලපෑම නිසා ඇතිවන අහිතකර තත්වයන් මත සමාජය තුල ප්‍රශ්නයක් ඇතිවි.
Notice Board
Like Us on Facebook
Follow Us on Twitter