2020 පළමු ශ්‍රේණියේ සිසුන් සඳහා ලබාදුන් පාසල් නිල ඇඳුම් තිළිණපත් වල වලංගු කාලය පෙබරවාරි 28 දක්වා

0Shares

2020 වසරේ පළමු ශ්‍රේණියේ සිසුන් වෙනුවෙන් ලබාදුන් පාසල් නිල ඇඳුම් තිළිණපත් වල වලංගු කාලය ලබන පෙබරවාරි මස 28 දින දක්වා දීර්ඝ කර තිබෙනවා.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය නිවේදනය කළේ රට තුළ පවතින කොවිඩ් වාතාවරණය මත පාසල් වසා තැබීම, දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල සංචරණ සීමා පැනවීම සහ ව්‍යාපාරික ස්ථාන වසා තැබීම හේතුවෙන් ඇතැම් සිසුන්ට තිළිණපත් සඳහා අදාළ නිල ඇඳුම් රෙදි මිලදී ගැනීමට නොහැකිවී ඇති බවට ලැබී ඇති තොරතුරු සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙම තීරණය ගෙන ඇති බවයි.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*