සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීමේ කිසිදු වෙනසක් සිදුකර නොමැත. – අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශ ලේකම් මහාචාර්ය කපිල පෙරේරා මහතා කියයි.

0Shares

5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාග ලකුණු අනුව පාසල්වලට සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීමේ ක්‍රමවේදයේ කිසිදු වෙනසක් සිදු නොකළ බව ත් ඒ ඒ පාසල්වලට ඇතුළත් කර ගන්නා සිසුන් ප්‍රමාණයේ කිසිදු වෙනසක් සිදුකර නොමැති බව ත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් මහාචාර්ය කපිල පෙරේරා මහතා පැවසී ය. ලේකම්වරයා මේ බැව් පැවසූයේ 2021/01/22 වැනි දින අමාත්‍යංශයේ පැවති සාකච්ඡාවකට එක් වෙමිනි.

පසුගිය දිනවල දෙමාපියන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය ඉදිරිපිට උද්ඝෝෂණවල පවා නියුතු වූ බවත් ඒ පිළිබඳ රජය අවධානය යොමු කර තිබෙන බව ත් සිසු දරු දැරියන්ට කිසිදු අසාධාරණයක් සිදු වීමට ඉඩ නොතබන බව ද ඔහු පැවසී ය. ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් සිසු දරු දැරියන් වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගත්ත ද 2017 සිට 2021 දක්වා වසර 05ක් තුළ පාසල්වලට සිසුන් බඳවා ගැනීමේ ප්‍රමාණය කිසිසේත් ම වෙනස් නොකළ බව ද වැඩිදුරටත් පැවසී ය.

එමෙන් ම කිසිදු ආකාරයකින් පාසල්වල පන්ති ප්‍රමාණය හෝ පන්තියකට ඇතුළත් කරගන්නා සිසුන් ප්‍රමාණය අඩු කිරීමට තීරණයක් ගෙන නොමැති අතර 1ශ්‍රේණියේ සිට 13 ශ්‍රේණිය දක්වා බාලක බාලිකා මිශ්‍ර සහ 6-13 බාලක, බාලිකා සහ මිශ්‍ර පාසල්වල හෝ එවැනි වෙනසක් සිදු කිරීමට අපේක්ෂා නොකරන බව ද පැවසී ය. ඒ පිළිබඳ සියලු තොරතුරු අමාත්‍යංශ වෙබ් අඩවිය වන www.moe.gov.lk වෙබ් අඩවියෙන් අදාළ තොරතුරු ලබා ගැනීමට හැකි බව ද අවධාරණය කළේ ය.

එසේ ම අභියාචනා ඉදිරිපත් කිරීම පෙබරවාරි 15වැනි දින සිට සිදු කිරීමට මාසයක කාලයක් අවස්ථාව සලසා තිබෙන බව ද පැවසී ය.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*