සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලය

0Shares

නිර්මාතෘ විදුහල්පතිනි විමලා ලියනගේ මහත්මියගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ ගුරුවරුන් 5 දෙනෙකු සහ සිසුන් 149 දෙනෙකුගෙන් යුත් මෙම පාසල 1973 ජනවාරි 01 දින “ස්ටැන්මෝර් ක්‍රෙසන්ට් ප්‍රාථමික පාසල” ලෙස විවෘත කරන ලදී. ප්‍රාථමික විද්‍යාලයක සිට පාසල ද්විතීයික පාසලක් දක්වාත් අවසානයේ ප්‍රමුඛ පෙළේ ජාතික පාසලක් ලෙසත් වසර දාහතක් තුළ දියුණු විය.

විමලා ලියනගේ මෙනෙවියගේ සහ කාර්ය මණ්ඩලයේ භක්තිය හා කැපවීම නිසා පාසලේ අධ්‍යයන උසස් වීම සහ ගෞරවය ගොඩනැගුණි. මාස එකොළහක සාකච්ඡාවකින් පසු, පාසලේ දියුණුව පිළිබඳව දැඩි පැහැදීමකින් සිටි එවකට අධ්‍යාපන නියෝජ්‍ය ඇමති වූ B.Y. තුඩාවේ මහතා, එවකට අගමැතිනිය වූ සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියගේ ගෞරවය පිණිස පාසලේ නම වෙනස් කිරීමට යෝජනා කළේය. ඒ අනුව 1973 දෙසැම්බර් මාසයේදී එම පාසල සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක ප්‍රාථමික බාලිකා විද්‍යාලය ලෙස නම් කරන ලදී.

වර්ථමාන විදුහල්පති ලෙස ආර්.ඒ.එම්.ආර්.හේරත් මහත්මිය කටයුතු කරයි.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*